7 Fakta om Hiro Onoda

  1. Hiro Onoda föddes den 22 mars 1922 och dog den 16 januari 2014. Han var en underrättelseofficier i den japanska armén. hiro-onodaTrots att Japan kapitulerade redan år 1945 gav Onoda inte upp förrän år 1974. Han är känd som den näst sista japanska soldaten att ge upp efter andra världskriget.
  2. Såväl bybor, den amerikanska och filippinska militären försökte förgäves att övertyga honom om att kriget var slut i augusti 1945. Onoda trodde dock att detta var en bluff och vägrade fortsatt att kapitulera.
  3.  Onoda fortsatte gerillakriget ensam fram till 1974, då den japanska studenten Norio Suzuki lyckades etablera kontakt med honom. Kontakten ledde till att Onodas tidigare överordnade – den före detta majoren Yoshimi Taniguchi – tog sig till
  4. Efter kapituleringen hade Onoda svårt att åter anpassa sig till det moderna japanska samhället. Istället emigrerade han till Brasilien där han började jobba som uppfödare av nötkreatur.
  5. Han stannade inte hela livet i Brasilien, utan återvände senare återigen till Japan där han – passande nog – drev en överlevnadsskola.